Tjänster

Har din hund börjat bete sig problematiskt? Vill du ge din valp en så god start som möjligt? Kommer du att få en hund från ett annat hem eller en rescuehund och vill förbereda dig för situationen? Även om du har erfarenhet av hundar sedan tidigare kan det vara klokt att anlita en yrkesperson att dela förberedelserna med och som stöder dig i början.

Det är viktigt att välja en hund som passar just dig. En valp måste tränas i att leva med människor och tryggt anpassas till allt det som kommer att möta den i livet, också att vara ensam.

För en hund är det en stor förändring att byta hem. Det lönar sig att bereda sig på en mycket långvarig anpassning. Hundar är alltid individer, och de anpassar sig och vänjer sig vid nya saker i sin egen takt. Jag ger dig individuellt stöd så länge du behöver det.

Beteendekonsultation

Beteende-coaching kan vara aktuell när ett problem redan har uppstått. Det kan handla om separatationsrelaterade problem, reaktivitet (exempelvis utfall i koppel), aggression mot andra hundar eller människor, resursvaktande, drag i kopplet och problem med rumsrenheten. Ibland uppträder problemen på många olika sätt samtidigt. Under beteendekonsultationen kollar man först hur hunden mår som helhet och hurudana känslor som förekommer. Efter det gör man upp en träningsplan, som inleds tillsammans med mig. Ibland löser sig problemen snabbt och ibland kan de ta tid. Vi arbetar på hundens villkor.

Obs! Om hundens beteende ändrar plötsligt rekommenderar jag att man först kontrollerar att det inte beror på smärta eller något annat medicinskt problem. Ta kontakt med veterinären.

Valpkonsultation

Hunden är en annorlunda varelse än människan. Den kan mycket väl bli människans bästa vän, och blir det ofta, men tro inte att bara sunt bondförnuft är tillräckligt om man vill klara av de utmaningar som kan uppstå.

Från tidig ålder måste valpen få lära sig hurudan människans värld är och vad man förväntar sig av valpen. De allra flesta nya hundägare kämpar hårt med rumsrenheten; ingen vill ha en hund som kissar och bajsar inomhus. Hundar är ändå snygga djur och de vill själva uträtta sina behov annanstans än hemma (i allmänhet). De blir rumsrena med tiden och det kan och bör man träna. Det finns ändå större saker som hunden inte kan lära sig utan ägarens målmedvetna stöd. 

Valpen måste på ett tryggt sätt vänjas vid alla de saker man vill att den framdeles ska förhålla sig lugnt till. Socialiseringen gäller till exempel alla slags människor, djur, fordon, att vara ensam osv. Valpen måste också lära sig vad man väntar sig av den. Att hoppa är naturligt för hundar som vill hälsa. Det är också tiggande, stjälande, skällande, att jaga och att gräva, men det här är sådant som få människor gillar. Hunden måste lära sig alternativa sätt att agera och som lönar sig bättre. Allt det här är bra att lära ut så att hunden bibehåller förtroendet för sin ägare. Så hur gör man?

Under min valpkonsultation ger jag svar på just de här utmaningarna. De här basfärdigheterna lär man sig sällan på gruppkurser för valpar och tränarens tid räcker sällan till för att gå igenom varje elevs unika situation. I den valpkonsultation jag erbjuder skräddarsyr jag träningen för just din familjs behov.

I paketet ingår också valet av hund, om du så önskar. Det är nämligen viktigt att välja just en sådan hund som man vill leva med de kommande tio åren eller mer. Många ägare har redan erfarenhet av hundar och de har lyckats väl med att träna de tidigare hundarna till samhällsdugliga individer utan att kunna desto mer om hundträning. Det finns sådana lyckosamma människor, men det rör sig tyvärr ofta just om tur. Överlåt inte byggandet av denna viktiga relation på turen.

Konsultering för omplacerings­hund

Det är mycket populärt i dag att adoptera en omplaceringshund. Tanken är lockande av olika skäl: hunden är ofta rumsren, dess karaktär redan danad, den kanske redan är tränad eller van vid olika saker och man upplever att det är en god gärning att ta hand om en sådan hund.

Även om du kanske vet mycket om hundens tidigare liv och du har fått bekanta dig med den redan tidigare, finns det orsak att bereda sig på att du kanske ändå har köpt ”grisen i säcken”. Förändringen och redan själva flyttandet är en verkligt stor sak för hunden. Fastän hunden inte skulle ha något trauma eller några dåliga erfarenheter är den livsförändring ett hembyte innebär alltid stor. Effekterna av hembytet och hur länge de varar och hur lång tid det tar att anpassa sig är individuella. I verkligheten avstår många från sin hund av något vägande skäl, i allmänhet på grund av ett beteendeproblem. Den nya ägaren ska vara redo att ta emot hela paketet och samtidigt själv anpassa sig till den nya familjemedlemmen.

Den konsultering för omplaceringshundar som jag erbjuder hjälper och stöder ägare i allt från valet av hund till dess ankomst och anpassning, men ändå med ditt och hundens bästa för ögonen.

Konsultering för rescuehund

Det är många som vill rädda hundar från kennlar runtom i världen. Du har kanske tur och lyckas via en rescueförening få en riktigt fin individ som anpassar sig till sitt nya liv nästan genast. Var ändå beredd på att resan och förändringen kräver en långvarig anpassning för hunden och en stor arbetsinsats av den nya familjen.

En rescuehund har ofta levt i en kennel och kanske redan flugit till Finland. Hunden är förvirrad och helt säkert rädd efter flygfärden. Det kan ta veckor att få den att anpassa sig. Rescueföreningarna ger ofta goda råd när hunden placeras i ett nytt hem. Professionell träning ger ett mervärde när man tillsammans bekantar sig med hunden och skräddarsyr ett träningsprogram som passar just den hunden och den nya familjen. Alla hundar är individer.

Träningspaketet för rescuehundar är avsett att stöda den nya ägaren under den första tiden, helst redan innan hunden anländer. Även om ägaren har mycken erfarenhet av hundar och till och med rescuehundar behöver man inte kunna och göra allt själv. Ett professionellt stöd kan vara guld värt.

Att ge tränings­anvisningar

Jag bekantar mig alltid med hundens helhetssituation innan jag ger några råd. Felaktiga anvisningar kan rentav förvärra problemen. Alla hundar är absolut inte likadana, ens om det beteende som syns utåt ser likadant ut. Bakom beteendet kan det finnas många olika känslolägen och många olika skäl, och det är väsentligt att se på dem om man ska kunna lösa problem.

Att anlita en utbildad hundtränare kan på många sätt vara en lönsam investering. Ibland räcker det med ett enda träningspass. Tveka inte att ta kontakt!

På mitt Instagramkonto – @koirakonsultti_linanikula – ger jag råd och tips och länkar till kollegers skriverier. Där samlar jag också den respons jag får av kunderna och presenterar hundar som jag har arbetat med. Välkommen med!